Hizmetlerimiz

 • Öğrencilerin Almanya ve Avusturya’da mesleki fırsatlar bulmalarına eğitim aracılığı ile destek olmak.
 • Dil kursu ihtiyaçlarını değerlendirmek.
 • Değerlendirme  Merkezi – (Mesleki-, kişilik ve kültüre uygunluk testleri ve video uygulamalarını kullanma)
  1. Kişiliğinize ve yeteneklerinize uygun pozisyonları değerlendirmek.
  2. Adayların güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini tespitte destek vermek.
 • Vize başvuru desteği
 • Bazı projelerde Banka Kredi Desteği

Projeler

Sağlık Personeli Eğitimi

Almanya, Avusturya ve diğer Orta Avrupa Ülkelerinde  her türlü sağlık hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Hastaneler, özel ve kamu kuruluşları geleceğe yönelik mobil ve sabit bakım için sağlık çalışanları arıyorlar.

Avrupa nüfusu, gelişmiş tıbbi servisler sayesinde artan bir yasam süresine sahip. Bu da gelecekte Orta Avrupa Ülkelerinde yeterli sayıda bulunamayan nitelikli sağlık personeline ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle hükümetler, Türkiye gibi diğer ülkelerden değerlendirilen bireyleri desteklemeye ve kültüre uyum sağlamak ve Almanya, Avusturya ve diğer orta Avrupa ülkelerinde bakımın geleceğini güvence altına almak için gerekli eğitimleri almak üzere meslek okullarına destek vermektedir.

 • İlgili adaylar vardıkları  ülkelerde (öncelikle Almanya)  3 yıllık ücretsiz eğitim almaya uygun olup olmadıkları konusunda değerlendireceklerdir.

 

Ücretsiz Bilişim Teknolojileri Eğitimi

Bilişim teknolojileri kapsamındaki erişilen son nokta, ülkelerin bu konudaki yatırım planlarını genişletirken, özellikle Almanya gibi gelişmiş ülkelerin bu konuya ayırdığı bütçeyi artırmasına yol açmış ve onların daha geniş istihdam programlarına yer vermelerine sebep olmuştur.
Ayrılan bütçelerin büyüklüğüne rağmen, oluşan personel açığını ülke içindeki mevcut kapasiteden karşılamanın her gecen gün zorlaştığı günümüzde, yurt dışından temin edilmek amacıyla, gelişmekteki ülkelerin genç nüfusuna artan ilgi her gecen gün artmaktadır.

İstihdam edilmek istenen uzmanlık alanlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün olabilir:

 • Veritabanı uzmanı
 • Ağ uzmanı
 • Web geliştirme uzmanı
 • Aplikasyon uzmanı
 • Donanım uzmanı
 • Bilgisayar destek uzmanları
 • Bilişim teknolojileri uzmanı gibi

Özellikle Almanya, bir taraftan yetişmiş, İngilizce ve Almanca seviyeleri uygun hazır adayları ise almak için girişimde bulunurken; diğer taraftan potansiyeli ve motivasyonu uygun 18-30 yaş arası yabancı gençlere verdiği 3 yıllık uygulamalı eğitim ile bu ihtiyacın karşılanmasına destek vermektedir.

Vektör Danışmanlık olarak bu projeye de aracılık ediyor, kriterleri uygun gençlerin Almanya’da eğitim görmesini sağlayarak, geleceklerine yeni pençeler acıyoruz.